Konferencja naukowa to spotkanie naukowców i praktyków, zainteresowanych daną dziedziną nauki. Na spotkaniu omawiane są wyniki badan naukowych oraz odbywają się wykłady i dyskusje na temat określonego działu nauki. Konferencje, na których prezentowane są wyniki w postaci: slajdów, referatu, projekcji, prezentacji multimedialnej i tym podobne, nazywane są prezentacjami. Materiały z konferencji mogą być publikowane.

Jakie są rodzaje konferencji?

 1. Kongresy – Zdecydowanie największe z możliwych, zwane zjazdami. Liczba uczestników może przekraczać nawet dziesięć tysięcy osób i trwać około dwóch tygodni. Na tych spotkaniach widoczna jest bardzo duża rotacja, ponieważ ludzie przyjeżdżają na wybrany wykład.
 2. Konferencje tradycyjne – Organizowane w celu omówienia danych zagadnień, gromadzą zazwyczaj od około pięćdziesięciu osób do tysiąca i trwają od jednego do maksymalnie pięciu dni. W tym przypadku uczestnicy trwają od początku do końca. Odbywają się sesje wykładowe i posterowe.
 3. Sympozja – Organizacyjnie podobne do tradycyjnych konferencji, jednak zwykle dotyczą tylko wybranego zakresu tematycznego.
 4. Mini-konferencje – Wydarzenia organizowane w celu przedyskutowania wąskiego zagadnienia z danej tematyki. Uczestniczy w nich maksymalnie sto zainteresowanych osób. Posiadają dużo czasu na nieformalne i nieplanowane dyskusje.
 5. Warsztaty oraz szkolenia – Organizowane dla młodych i ambitnych naukowców, którzy chcą się spotkać i pochwalić swoimi badaniami przed znanymi badaczami. Organizowane bardzo często dla szkół oraz uczelni.

Jak wyglądają konferencje naukowe od środka?

Głównym elementem wszystkich konferencji są sesje wykładowe, na których wykładowcy omawiają i przedstawiają swoje wyniki badań, bardzo często w formie multimedialnej prezentacji. W zależności od czasu trwania spotkania i ilości zaproszonych naukowców, czas referowania jest ograniczony i z reguły nie przekracza on trzydziestu minut na jedną sesje naukową.  Po referacie zawsze jest czas na zadawanie pytań dla wykładowcy oraz na poprowadzenie krótkiej dyskusji, wymiany zdań i opinii w danym temacie. Wielu organizatorów naukowych konferencji korzysta z usług konferansjera, aby mógł on nadzorować czas i kontrolować plan programu oraz przedstawiać kolejnych naukowców wchodzących na podest. Sesje są dzielone tak, aby między nimi odbywały się przerwy krótkie na kawę oraz lunch’owe.

Na konferencjach odbywają się bardzo często:

 • Sesje posterowe
 • Panele dyskusyjne
 • Warsztaty

Organizacja konferencji naukowej to bardzo duże wyzwanie i wymaga poświęcenia ogromu czasu, aby mieć pewność, że wszystko dopięte jest na ostatni guzik oraz, że zaproszenia trafiły na pewno do wszystkich naukowców i uczestników.

Na terenie całej Polski organizowane są takie konferencje jak:

 • Konferencja krajowa
 • Chemiczna
 • Fizyczna
 • Medyczna
 • Humanistyczna
 • Matematyczna
 • Ekonomiczna
 • Historyczna
 • Militarna
 • Międzynarodowa

Wyróżnione są tutaj tylko ogólne i niektóre spotkania. Warto wiedzieć, że każda sesja naukowa zawsze posiada swój temat, na przykład: Gospodarka finansowa budżetu państw zachodnich. Każdy rodzaj ma swoją odrębną tematyką. Tutaj będzie to ekonomia.  Najczęściej o organizowanych konferencjach dowiadujemy się z plakatów, gazet i tak dalej i duża grupa ludzi zainteresowanych może wziąć udział w dyskusji.

Organizujemy konferencje każdego rodzaju i dbamy o każdy nawet najmniejszy element w budowaniu pozytywnego wizerunku. Wiecej o organizacji konferencji znajdą Państwo w zakładce: organizacja konferencji.