Największe zmiany klimatyczne są skutkiem działalności człowieka. Jako jedno z działań zapobiegającym postępowaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych proponuje się różnego rodzaju działania równoważące takie jak np. popularyzacja wynajmu różnych dóbr i usług.

Coraz częściej można natknąć się na takie stwierdzenia jak ,,ekonomia współdzielenia’’ oraz ,,zrównoważone modele biznesowe’’, a propozycja koncepcji wynajmu zawiera się w obu tych stwierdzeniach.

Podczas badania nad zmianami klimatycznymi w kontekście tego tematu podkreśla się współczynnik globalnego ocieplenia.

Konsumpcjonizm opiera się na kilku fazach: pierwsza jest faza produkcji, potem następuje faza transportu, a na końcu miejsce ma faza użytkowania. Wszystkie te etapy wiążą się z emisją i uwalnianiem dwutlenku węgla do atmosfery.

Obecne wzorce konsumpcji są niekontrolowane i dlatego tak ważna jest zmiana podejścia oraz chęć zmiany. Dowody naukowe w przeważającej mierze pokazują, że w ciągu ostatnich kilkuset lat klimat zmienił się drastycznie, a systemy ekologiczne uległy zmianom, dlatego jeśli jako społeczeństwo chcemy pozostać na stabilnej pozycji i zadbać o naszą planetę, należy poczynić odpowiednie kroki. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ogłosił, że zaburzenia klimatyczne są wynikiem działalności człowieka, a bezpieczna granica emisji gazów cieplarnianych przekroczyła już dozwoloną ilość, powodując przy tym utratę integralności biosfery, zmianę cykli biogennych oraz biogeochemicznych

Jednym ze sposobów zmniejszenia zależności gospodarki od zasobów ekologicznych jest zwiększenie wykorzystania gotowych produktów zamiast wytwarzania nowych. Przykładem firm korzystających z filozofii współdzielenia jest np. Airbnb i Uber, które korzystają z istniejących już mieszkań oraz samochodów. Poza tym tradycyjne wypożyczanie samochodów i sprzętu to usługi starsze niż sama idea ekonomii współdzielenia.

Ewidentnie jest to temat, który wymaga dopracowania i uregulowanych zasad, jednak coraz głośniej się o nim mówi i pokłada nadzieje w odzyskaniu równowagi na świecie, a szybko rozwijające się technologie informacyjne mogą się okazać genialnym narzędziem, aby rozpowszechnić i wprowadzić tę nietuzinkową formę biznesu.