Postęp technologiczny sprzyja rozwojowi nowych patentów, których działanie nierzadko pozostaje zagadką dla reszty cywilizacji. Jeżeli chcesz zachwycić uczestników swojego eventu i w przystępny sposób przybliżyć im czynniki mobilizujące cyfryzację, zastanów się nad zaplanowaniem pokazu z udziałem urządzeń wykorzystujących wynalazek sztucznej inteligencji czy różnego rodzaju robotów.

Co potrafi sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to pewna właściwość, która wyposaża urządzenia w umiejętności typowe jak dotąd dla jednostki ludzkiej. Będzie więc ona wykazywać takie zdolności jak rozumowanie i uczenie się oraz reagowanie na przetworzone informacje. Zastosowanie sztucznej inteligencji jest rozległe w obszarze wielu dziedzin i obejmuje między innymi:

  • przemysł: automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych;
  • transport: optymalizację tras i logistyczne zarządzanie ruchem;
  • sieć: wykrywanie niewłaściwych i potencjalnie niebezpiecznych zachowań oraz tworzenie inteligentnych asystentów świadczących usługi wsparcia technicznego użytkownikom.

Okazuje się także, że sztuczna inteligencja coraz częściej gości w naszych domach pod postacią asystentów głosowych różnorakich urządzeń, zdalnie uruchamianych odkurzaczy, termostatów czy systemów bezpieczeństwa wykrywających niepożądane ruchy.

Pokaz nowych technologii atrakcją na event

Pokaz technologiczny może być fascynującym doświadczeniem dla obserwatorów, a przy okazji bazować na walorach edukacyjnych. Sam przebieg widowiska może z kolei przybrać jedną z masy rozmaitych form, np. pokaz zsynchronizowanego tańca robotów czy prezentacja obrazów lub zdjęć generowanych przez sztuczną inteligencję na podstawie przekazanych jej wcześniej komend. Ciekawym pomysłem jest również zapewnienie uczestnikom dodatkowej atrakcji w postaci VR-u, który zaangażuje ich do aktywnego udziału w wydarzeniu. Dobrym posunięciem byłoby przygotowanie modułu edukacyjnego, aby objaśnić zebranym mechanizmy warunkujące funkcjonowanie wynalazków nowej technologii i obalić powszechnie funkcjonujące przekonanie o zagrożeniu dla ludzkości, jakie hipotetycznie miałby ze sobą nieść rozwój sztucznej inteligencji.

Zafunduj uczestnikom swojego eventu fantastyczne wrażenia i zdecyduj się na organizację efektownego pokazu technologicznego. Nie pozwól jednak, by sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad sytuacją i pozwól nam trzymać rękę na pulsie. Panowanie nad przebiegiem widowisk to nasza specjalność.