Jubileusz firmy może być świętowaniem kolejnego roku działalności co potwierdza i pokazuje, że firma się rozwija i posiada stabilizację, która przekonuje klientów i kontrahentów do współpracy, obrazując firmę godną zaufania i siły jaką posiada na rynku. Najczęściej jubileusze organizowane są na okrągłą rocznicę działalności firmy, np. 5-lecie, 10-lecie, 15-lecie, 50-lecie itp. Jubileusze dotyczą także rocznic świętowania sukcesu produktu, który wprowadziło się na rynek lub usługi, która przyniosła zyski. Jubileusze są podsumowaniem oraz zapisaniem w pamięci na kartach historii firmy, etapów jej rozwoju. Pozwalają także podziękować klientom, kontrahentom oraz pracownikom, którzy pracują na jej rozwój, za sukces, który jest wynikiem ich wszystkich działań i wspólnej pracy. Gdyby nie zaufanie klientów, firma by nie zarabiała, a tym samym nie mogłaby rozwijać dalej działalności.

Jak dobrze zorganizować jubileusz firmy?

Aby zorganizować jubileusz, w pierwszej kolejności należy przewidzieć ilość osób, które chcemy zaprosić na dane spotkanie. Jeżeli w skład jubileuszu mają wchodzić wszyscy dotychczasowi klienci, kontrahenci i pracownicy, trzeba założyć, że grupa osób, która będzie uczestniczyć w takim jubileuszu będzie naprawdę duża. Jeżeli firma posiada wieloletnie doświadczenie, każdy rok przynosił nowych klientów i nowe współprace biznesowe, a w związku z tym, firma się poszerzała, organizacja takiego jubileuszu może mieć masową  skalę.  W takim przypadku warto przemyśleć, czy organizacja jubileuszu nie odbędzie się np. na stadionie, a wówczas rozmach takiej imprezy jest zdecydowanie większy niż przy organizacji klasycznego spotkania czy imprezy okolicznościowej dla mniejszego grona ludzi. Event może być zorganizowany w postaci bankietu czy imprezy plenerowej, gdzie atrakcjami związanymi z różnymi programami artystycznymi uzupełni się całą imprezę. Jubileusz może być również połączony z piknikiem rodzinnym, gdzie pracownicy i spółka zabiorą ze sobą swojej rodziny. Na takim plenerze – pikniku, może zostać zaproszona gwiazda muzyki, w celu przygotowania koncertu, a w przerwie od muzyki prezentowane pokazy kabaretowe czy stand-upy.

Dlaczego warto zorganizować jubileusz firmy?

Każda taka impreza przypomina potencjalnym klientom i kontrahentom o działalności firmy. Rozdawane na imprezie gadżety, wspólne zdjęcia, jednocześnie możliwość dokształcania się w tym samym dniu poprzez prowadzenie szkoleń tematycznych, ogólnobranżowy lub zupełnie odbiegających od działalności firmy, będzie przeżyciem, które zostanie zachowane  w pamięci i przyciągnie kolejne zlecenia lub sprzedaż produktu jaki się świętuje. Wszelkie atrakcje zorganizowane w trakcie jubileuszu, to okazja do zaprezentowania firmy pod kątem nie tylko swojej działalności, ale także pomysłowości, która obrazuje zaproszonym gościom jak wiele zaskakujących sytuacji może firma wnieść jeszcze w swoją działalność, w usługi i produkty jakie oferuje.