Wyjazdy firmowe mogą być organizowane dla pracowników i kadry zarządzającej, a także dla firmy i jej kontrahentów, w celu lepszego zintegrowania się i poznania, aby tworzyć i współpracować bardziej zespołowo, dążąc do wspólnych celów, na rynku lokalnym, regionalnym czy globalnym. Każdy taki wyjazd to możliwość umocnienia więzi ze sobą przez osoby, które już poniekąd się znają. W przypadku nowych pracowników czy nowych kontrahentów, to natomiast możliwość poznania nowych ludzi, których widzi się po raz pierwszy.  Jakie atrakcje pomogą do zjednoczenia zespołu, a jednocześnie dodadzą wielu wesołych chwil?

Czym jest gigantyczny twister?

Twister to gra polegająca na rozłożeniu na ziemi materiału z kółkami, w czterech kolorach – żółtym, zielonym, czerwonym i niebieskim, które są rozmieszczone w jednakowych odstępach i ułożone rzędowo w formie jednej linii, lub po cztery sztuki w rzędzie. Gigantyczny Twister to zwiększenie ilości powierzchni kółek na zdecydowanie większe metry kwadratowe, w związku z czym osoby biorące udział w grze mogą przekroczyć ilość nawet 10 osób. Klasyczny Twister przeważnie skierowany jest do dwóch lub czterech osób. Polega na wyznaczeniu z grupy osoby, która pełni rolę sędziego. Każdy z uczestników rozpoczyna grę od ustawieniu się w rogu maty na odpowiadającym do niej kole. Sędzia losuje informacje jaką część ciała trzeba przygotować np. prawą rękę, lewą nogę, a następnie losuje kolor, na którym tą kończynę należy postawić. Przy każdym losowaniu, do poszczególnej osoby na macie losowany jest ruch. Kiedy brakuje wolnych kół, gracz, który nie ma gdzie postawić nogi lub ręki na odpowiednim kolorze jaki został wylosowany, odpada z gry. Podobnie, kiedy w trakcie gry zostanie podniesiona lokalizacja położenia ręki lub nogi, ponieważ gra polega na tym, aby po stanięciu na odpowiednim kolorze utrzymać pozycję ciała w taki sposób, w jakim to ciało zostanie ustawione za pierwszym razem. Odpadają także osoby, które nie będą w stanie więcej się utrzymać i upadają na matę. Wygrywa osoba, która wytrwa w różnych pozycjach do końca. Gigantyczny Twister, w którym mogą wziąć udział więcej niż 4 osoby ukazuje różne założenia w jakich ludzie przeplatają się na macie twistera, co powoduje wiele zabawnych sytuacji.

W jaki sposób można zintegrować się na gigantycznym Twitterze?

Gigantyczny Twister można użytkować dzieląc ludzi na grupy, i konkurować ze sobą grupami lub wprowadzić na matę dowolną ilość osób, gdzie jeden sędzia losuje po kolei każdemu odpowiednią pozycje. Osoba która znajduje się na jednym rogu maty może dojść do drugiego rogu i w ten sposób poznać wszystkich, z którymi przeplata się z każdym ruchu.  Oczekując na swój ruch na gigantycznym twisterze, jest możliwość porozmawiania i pośmiania się, a także eliminowania przeciwników np. ich rozśmieszając. Jest to zatem wartościowa atrakcja do spędzenia wspólnie czasu.