Organizacja szkoleń i konferencji. Co wyróżnia te dwa wydarzenia?

Konferencje, to zaplanowane zgromadzenia ludzi, których celem jest omówienie zagadnień z danej tematyki.  Spotkanie organizowane w celu dyskutowania, rozwiązywania problemów i konsultowania, a także wyrażania swoich opinii i poglądów.  Liczba uczestników nie jest ściśle określona, a raczej uwarunkowana przez gospodarza spotkania.  Konferencje nie są organizowane cyklicznie, tylko wtedy, kiedy działalności towarzyszy określony cel i niezbędna jest wymiana informacji.

Rodzaje konferencji:

 1. Konferencje naukowe – odbywają się w gronie naukowców oraz osób zainteresowanych daną dziedziną nauki. Podczas takich spotkań prezentowane są wyniki badań naukowych, których wnioski najczęściej są publikowane.
 2. Konferencje biznesowe – to spotkania organizowane w celu omówienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zarządzaniem strukturami i alternatywnym rozwiązaniom działania w danej branży. Najczęściej organizowane są w miejscach takich jak: sale konferencyjne, hotele, siedziba firmy.
 3. Konferencje handlowe – gromadzą najczęściej uczestników wiele firm lub branż, polegają na omówieniu zagadnień dotyczących funkcjonowania i działania na rynku oraz zapoznaniu się z ofertami konkurencyjnymi.
 4. Konferencje prasowe – to wydarzenia bardzo medialne, uczestniczą w nich najczęściej znane osobistości.
 5. Konferencje polityczne – związane z życiem politycznym.

 

Szkolenie, to metoda podnoszenia kwalifikacji najczęściej zawodowych, mające na celu uzupełnienie elementarnej wiedzy z danej dziedziny. To cykl wykładów często połączonych z praktycznymi zajęciami.

Rodzaje szkoleń:

 1. Otwarte – dostępne dla wszystkich zainteresowanych i udział w nich jest dobrowolny,
 2. Zamknięte – organizowane w konkretnym celu, dla pracowników firmy, związane ściśle z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, organizowane przez pracodawcę.
 3. Wewnętrzne – prowadzone przez własną kadrę szkoleniową zakładu pracy.
 4. Zewnętrzne – organizowane przez wyspecjalizowane firmy w tym kierunku, np.Whatevent.
 5. Indywidualne – prowadzone zajęcia są jeden na jeden, jest uczestnik i szkoleniowiec.
 6. Grupowe – skierowane do szerszej grupy uczestników, mogą mieć elementy integracji pracowników.

Szkolenia są integralną częścią prowadzenia i funkcjonowania firmy. Mają elementy naukowe i integracyjne. Uczą pracy zespołowej i radzenia sobie z grupą, a także jak podejść do trudnego tematu.

Konferencje i szkolenia bardzo często nazywane są eventami, choćby, dlatego, że nie ma tutaj wyraźnych granic i słowo event przyjmuję różne znaczenia. Tak, więc każda konferencja czy szkolenie jest w pewnym sensie eventem, ale każdy event już nie jest szkoleniem i konferencją.

Dlaczego warto organizować konferencje?

Dla każdego przedsiębiorstwa oraz firmy konferencje są kluczowym elementem działań biznesowych. W tych spotkaniach mogą wziąć udział wszystkie osoby powiązane z daną tematyką, dzięki czemu w miarę prosty i dokładny sposób możemy przekazać uczestnikom elementarną wiedzę w zakresie biznesu i działań firmy. To oszczędność czasu i funduszy.

Dlaczego warto organizować szkolenia?

To kluczowe spotkania pracowników, podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje. Organizując szkolenia dla swoich pracowników zapewniamy sobie bezpieczeństwo pracy, a także ograniczamy koszty błędów, jakie może popełniać nieprzeszkolona kadra pracownicza. Jest to dla nas przyszłościowe zabezpieczenie. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy pracownik, to wyszkolony pracownik taki, który wie, co do nie należy. Dzięki grupowym szkoleniom budujemy czas na integracje pracowników, która pozwala na wzmocnienie więzi i scala załogę. Szkolenia pomagają w budowaniu pozytywnych relacji i uczy rozwiązywania problemów i pracy w grupie. Warto podnosić kwalifikacje zawodowe swojej kadry, aby sukcesywnie zwiększać swoje wyniki finansowe firmy.

Jak widać każde z tych spotkań różni się od siebie i chcąc zorganizować dane spotkanie, warto zwrócić uwagę na kluczowe elementy, aby nie zabrakło żadnego z nich. Każde większe wydarzenie warto dać do realizacji wyspecjalizowanej firmie. Nasza agencja eventowa zajmuję się kompleksową organizacją konferencji, szkoleń i wszelkiego rodzaju innych imprez jak integracje pracownicze czy spotkania biznesowe. Kluczowa jest dla nas satysfakcja Klienta, dlatego do każdego zlecenia podchodzimy profesjonalnie i nie trzymamy się sztampowych ram. Dla każdego Klienta tworzymy odrębny scenariusz, dostosowany do jego potrzeb i możliwości finansowych. Wykorzystując nasze doświadczenie i artyzm w działaniu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom każdego Klienta.